perpjauti

perpjauti
pérpjauti 1. tr. pjaunant padalyti į dvi dalis: Perpjaukim tą obuolį pusiau . ^ Kaip nori, pjauk – neperpjausi, kaip nori, kirsk – neperkirsi (vanduo) LTR(Srd). 2. tr. K giliai įrėžti, kiaurai perrėžti: Koją párpjovė ligi kaulo Jnšk. Piemuo su peiliu párpjovė sau pirštą J. Kaklą perpjauju, papjauju R11. | refl. tr., intr.: Išilgai delno pérsipjovė Grž. Nekišk savo nosės, aš [pats] persipjáusiu Slm. 3. tr. Grd, Ldk dalgiu pjaunant užgriebti svetimos dirvos ar pievos: Tu vagis! Perpjovei mano pievą per dvi pradalgi Žem. Kapčių nebuvo, párpjovė ežią, i trukšmas Užv. Jis išmieruos, bet niekieno pievos neperpjaũs Rm. | refl. Lp. 4. tr. kurį laiką pjauti (javus ar šieną): Visą dieną párpjoviau tą dirvalę Vvr. Párpjausi dvi dieni, o litą tegausi Nt. 5. intr. nustoti raižius, pjovus, kankinus: Parpjovė pjūtis, ir vėl sau sveikas Šts. \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • perpjauti — pérpjauti vksm. Pãprikas rei̇̃kia pérpjauti išilgai̇̃ pusiáu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • papjauti — 1. tr. peiliu ar pjūklu nupjauti, nuręsti: Tu nueik ant kryžkelės, kur yra gluosnis, papjauk septynias rykštes ir ateik pas mane LTR(Šk). Kad kas tos lovos galą biskį papjautų – par ilga Jrb. | refl. tr.: Tai pasipjausiu žalią rykštelę ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razpjauti — ×razpjauti (hibr.) Rš žr. perpjauti 1: Bulba razpjauta per pusę Aps. pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džyruoti — džyrúoti vksm. Džyrúoju, džyrúoju, niẽkaip negaliù rą̃sto pérpjáuti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipjauti — 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjauti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjaunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpjauti — 1. tr. SD216, K peiliu, pjūklu, žirklėmis atskirti dalį: Atpjoviau galą rąsto J. Lašinių du kilogramu atpjovė Erž. Valgyk, atpjaũs duonos Nmč. Atpjoviau duonos plutą Grv. Nešk drobę atpjovęs nuog galvos ik kelių Kls. Milo kąsnys tokis atpjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapjauti — ×dapjauti (hibr.) tr. peiliu pribaigti: Dapjovė karvę ir pardavė Kb. Musinom dapjaut teluką Rud. pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ilgas — 1 ìlgas, à adj. (3) K, J; SD40 1. kas tęsiasi į ilgumą, tolį (erdvėje): Šiemet labai ìlgas šienas Pc. Ilgà buvo žolė Ėr. Ilga virvė greit trūksta Mlt. Ilgà žarna nutrūksta Kpr. Mergaitė ilgais plaukais A.Baran. Mano avis ilgų̃ vilnų JD150.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpjauti — 1. tr. K pjaunant pašalinti: Patepė išpjautą vietą gydomu vandeniu, ir žaizda užgijo J.Jabl. Kap tu jo (plauko) neišpjausi, tai anas numirs (ps.) Grv. Žuvies žiaunos išpjaunamos rš. Iš žyvato motinos išpjautas B. ^ Šogeris buvai, šogeris būsi –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keimaris — keĩmaris sm. (1) J, NdŽ, Ms, Jnš žr. keimarys: 1. Šįmet riešutaudama keĩmarį radau Vkš. Ar riešutas, ar slyvas, ar obuolys keĩmariuose, kad du suaugę Škn. Šį metą daug yr riešutų keĩmarių Krt. Radau riešutą keimarį Yl. Ant šitos obelies auga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”